notícies

« Ves enrere

Projecte europeu ERASMUS + rise

Projecte europeu ERASMUS + rise

En la formació professional fan falta nous enfocaments d'aprenentatge, on els estudiants reben una educació emprenedora feta a mida amb la finalitat d'augmentar la seua creativitat i confiança, així com augmentar les seues possibilitats d'aconseguir un treball o considerar l'autoocupació com una opció per al futur. A la vegada, fan falta tècniques per a crear empreses de ràpid creixement en una societat tan accelerada com la nostra, a fi d'evitar el fracàs i tenir èxit a curt termini.

L'objectiu d'aquest projeccte és la creació de Centres d'Innovació regionals a les escoles.

 

 

  

 

Sis intitucions de tres països europeus ( Alemanya, Eslovènia i Espanya) formen part del consorci del projecte. Cada país soci està representat per una escola i per una institució del sector privat o públic que actua com a promotor.

Com a resultat, es crearan Centres regionals d'innovació i s'establiran com a part de la formació professional als països socis, on els estudiants podran gestionar i desenvolupar competències empresarials i socials, així com augmentar la seua ocupabilitat mentre ho fan.