Visualització de contingut web

OFERTA DE CICLES FORMATIUS

Els nostres cicles formatius d'FP (Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior) estan cofinançats pel Fons Social Europeu.

Curs 2017-2018
  Acces directe Acces indirecte Duració Titulació
Formació Professional Bàsica 
Fusteria -16 anys fins a 31 desembre -15 anys fins a 31 desembre -17 anys fins a 31 desembre -Desescolaritzat major 17 anys   2 cursos Titol Professional Bàsic Fusteria
Llanterneria -16 anys fins a 31 desembre -15 anys fins a 31 desembre -17 anys fins a 31 desembre -Desescolaritzat major 17 anys   2 cursos Titol Professional Bàsic Llanternería
Cicles Formatius de Grau Mitja
Fred ESO / TPB Prova d'accés major 17 anys 2 cursos Tècnic
Calor ESO / TPB Prova d'accés major 17 anys 2 cursos Tècnic
Fusteria i Moble ESO / TPB Prova d'accés major 17 anys 2 cursos Tècnic
Cicles Formatius de Grau Superior
Disseny i Moblament BTO Prova d'accés major 19 anys 2 cursos Tècnic Superior
Eficiència Energètica BTO Prova d'accés major 19 anys 2 cursos Tècnic Superior
Energies Renovables BTO Prova d'accés major 19 anys 2 cursos Tècnic Superior
 • TPB - Títol Professional Bàsic
 • ESO - Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • BTO - Títol de Batxillerat

Tots els cicles es poden cursar en opció Formació Dual en empreses

Proves d'accés a cicles formatius

 • Presentació i Calendari de les proves d'accés
 • Informació: Accés a cicles de grau mitjà (orientacions sobre l'examen)
 • Informació: Accés a cicles de grau superior (orientacions sobre l'examen)
 • Currículum de les matèries:
  • RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
  • ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.
 • Exemples de les proves
 • Informació de les tutories orientatives per a les proves 2016: Departament d'Orientació.