T'interessa

Visualització de contingut web

Què és el Fons Social Europeu?

Objectius

El FSE és el principal instrument amb el que Europa dóna suport a la creació d'ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que busquen feina. El finançament del FSE ascendeix a 10.000 milions d'euros a l'any, i està destinada a millorar les perspectives laborals de milions d'europeus, especialment d'aquells que tenen dificultats per trobar feina.

La Unió Europea té el compromís de crear més i millors llocs de treball i de contribuir a una societat més inclusiva. Aquests objectius constitueixen el nucli de l'estratègia Europa 2020, que busca generar un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu a la UE. Aquest desafiament resulta encara més exigent en l'actual context de crisi econòmica. El FSE té un paper important a l'hora d'aconseguir els objectius europeus i mitigar les conseqüències de la crisi econòmica, sobretot l'augment dels nivells d'atur i pobresa.

Entre aquests objectius podem assenyalar els següents:
 

 • Promoure uns nivells elevats d'ocupació i de qualitat de l'ocupació.

 • Millorar l'accés al mercat laboral.

 • Fomentar la mobilitat geogràfica i professional de les treballadores i treballadors.

 • Facilitar a les treballadores i treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per garantir un desenvolupament sostenible.

 • Propiciar un elevat nivell d'educació i formació per a totes les persones.

 • Donar suport a la transició de l'educació a l'ocupació entre les persones joves.

 • Lluitar contra la pobresa.

 • Afavorir la inclusió social.

 • Fomentar la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats.

 • Contribuir a donar resposta a les prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial.

 

 

Prioritats

La Comissió Europea i els Estats membres de la UE estableixen de forma conjunta les prioritats del FSE i decideixen l'ús que es dóna als seus recursos. Una de les prioritats és impulsar la capacitat d'adaptació dels treballadors ajudant-los a adquirir noves capacitats i la de les empreses fomentant noves formes de treball. Altres prioritats se centren en millorar l'accés a l'ocupació, donant suport a joves estudiants en la seua transició al món laboral, o formant a les persones menys qualificades que busquen feina per millorar les seves perspectives laborals. De fet, les oportunitats de formació professional i aprenentatge permanent, dirigides a dotar les persones de noves qualificacions, són un component molt important de molts projectes del FSE.

Una altra prioritat se centra a ajudar a persones de grups desafavorits a trobar feina. Això contribueix a reforçar la "inclusió social", ja que l'ocupació compleix un paper crucial en la integració social i en la vida quotidiana. La crisi financera ha obligat a redoblar els esforços per ajudar les persones a mantenir la seua ocupació o, quan el perden, a reincorporar-se al mercat laboral el més ràpidament possible.

De manera singular, podem esmentar aquestes prioritats:

 

 • Accés a l'ocupació per part de les persones demandants d'ocupació i de les persones inactives.

 • Integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves, en particular d'aquelles sense feina i no integrades en els sistemes d'educació i formació.

 • Treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses.

 • Igualtat entre homes i dones en tots els àmbits: accés a l'ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i igual remuneració per igual treball.

 • Adaptació de les persones treballadores, les empreses i els empresaris al canvi.

 • Envelliment saludable i actiu.

 • Modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades.

 • Inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una feina.

 • Inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i serveis públics a escala nacional, regional i local.

 

 

Projectes disenyats per a persones

El FSE no és una agència d'ocupació i no publica ofertes de treball. El que sí que fa és finançar desenes de milers de projectes relacionats amb l'ocupació a escala local, regional i nacional a tota Europa: des de xicotets projectes duts a terme per organitzacions de barri per ajudar a persones amb discapacitat a trobar una feina adequada, fins a projectes nacionals per promoure la formació professional en el conjunt de la població.

Els projectes del FSE són extraordinàriament variats pel que fa a naturalesa, magnitud i objectius, i es dirigeixen a una àmplia varietat de grups. Hi ha projectes dirigits a sistemes educatius, professorat i xiquets en edat escolar; a sol·licitants d'ocupació joves i d'edat avançada, i a emprenedors en potència amb tota mena d'antecedents personals. Les persones són l'eix del FSE.

 

Enllaços d'interès:

Comissió Europea: Pàgina web del Fons Social Europeu.

Arquitectura del Fons Social Europeu a Espanya.

Estratègia 2020.

Direcció General de Finançament i Fons Europeus: Pàgina web del Fons Social Europeu.