T'interessa

Visualització de contingut web

FOCVS

 Què és?

El servef, amb Focvs crea una extranet amb les entitats que subscriuen contractes programa per a la gestió de la formació contínua, aquestes coordinaran les seues accions a través del mòdul de comunicacions que Focvs els oferix, la qual cosa agilitarà el desenvolupament de les mateixes.

Quan puc accedir a " FOCVS"?

Una vegada es disposi del certificat digital i de la credencial associada al compte personal de l'usuari.

Què he de fer per a utilitzar-lo?

Llegir el document de guia d'instruccions que es troba enllaçat en la mateixa pàgina que este document i seguir els seus passos.

Què puc fer si tinc problemes en utilitzar-lo?

Registrar una incidència, a través de l'aplicació d'incidències de Focvs que es troba en aquesta mateixa pàgina. 

Què és l'accés a FOCVS amb Windows?

És l'accés per a usuaris que disposen d'equips amb el sistema operatiu Windows instal·lat. El dit accés, té uns requeriments d'instal·lació que s'han de realitzar seguint els passos indicats en l'apartat d'Instruccions.