T'interessa

Visualització de contingut web

Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació

 

INFORMACIÓ DE ESPECIALITATS FORMATIVES AMB NECESSITATS DETECTADES INSUFICIENTMENT COBERTES AMB ELS CENTRES ACREDITATS EN LES COMARQUES. Llista.

Inscripció/acreditació en el Registre de centres/entitats de la Comunitat Valenciana.

Normativa

ORDE 22/2014, de 8 de juliol, de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació, per la qual crea el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana i regula el procediment per a la inscripció i l'acreditació.
 
CORRECCIÓ d'errors de l'Orde 22/2014, de 8 de juliol, de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació, per la qual crea el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana i regula el procediment per a la inscripció i l'acreditació.
 

Models de sol·licitud

  • FOR0054E Sol·licitud d'inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0142E Sol·licitud de modificació d'inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0255E Sol·licitud. Només per a centres inclosos en la Disposició Addicional Primera Orde 22/2014
  • FOR0055E Memòria per a la inscripció/acreditació d'especialitats formatives
  • FOR0056E Memòria per a la inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació