T'interessa

Visualització de contingut web

Ofertes d'ocupació

L'Oferta d'Ocupació és la sol·licitud de treballadors/treballadores que presenta un empresari/a en el SERVEF per a cobrir un o més llocs de treball. L'oferta d'ocupació es pot presentar de forma telemàtica a través de l'aplicació www.gvajobs.es o en el model oficial i es dirigix, preferentment, al centre SERVEF d'Ocupació que corresponga al domicili del centre de treball.

El SERVEF, posa a disposició d'empresaris/empresaries i treballadors/treballadores el portal gvajobs, que permet la participació activa d'ambdós actors en el procés de cerca i cobertura dels llocs de treball sol·licitats.

En el portal www.gvajobs.es:

L'empresari/empresaria pot: registrar l'oferta d'ocupació, consultar les condidatures presentades per les persones interesades en l'oferta, consultar els seus curriculum vitae, citar els candidats/candidates que considere més idonis i registrar el resultat de la selecció efectuada.

El treballador/treballadora inscrit/inscrita en el SERVEF pot: cercar les ofertes d'ocupació presentades pels empresaris/empresaries, consultar-les i postular la seua autocandidatura, i també pot anexar; per a l'oferta seleccionada, el seu curriculum (en format pdf). El portal compta amb un programa d'ajuda per a confeccionar el curriculum.

Podeu consultar les ofertes d'ocupació a través del buscador d'ofertes en difusió:

BUSCAR OFERTES

Més informació sobre la recerca d'ofertes en Internet