T'interessa

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

« Ves enrere

EMCORP 2017 Programa de subvencions Iniciativa Social, destinat a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals, per a la realització d'obres o servicis d'interés general (SERVEF 2017)

EMCORP 2017 Programa de subvencions Iniciativa Social, destinat a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals, per a la realització d'obres o servicis d'interés general (SERVEF 2017)

Normativa

 
 
 
 
RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova i publica l'augment de l'import global màxim establit en la Resolució de 23 de juny de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, així com la modificació dels terminis d'execució dels programes subvencionables previstos en la resolució esmentada i en la Resolució de 21 de juny de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana
 
 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 

Justificació Inicial

 • EMP0355V Cartell de senyalització - corporacions locals
 • EMP0407E Certificar d'inici i Memòria explictiva del projecte
 • EMP0358E Comunicació als treballadores
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari / interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació justificativa
 • EMP0319E Informe final del'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Anxex I Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0325E Certificat de justificacio de de justificación de ingressos a compte del IRPF
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subencions
 •  

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova i publica l'augment de l'import global màxim establit en la Resolució de 23 de juny de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, així com la modificació dels terminis d'execució dels programes subvencionables previstos en la resolució esmentada i en la Resolució de 21 de juny de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana