T'interessa

Formació

On sol·licitar el diploma que acredite la realització d'un curs de formació professional per a l'ocupació?

On sol·licitar el diploma que acredite la realització d'un curs de formació professional per a l'ocupació?

El Centre de Formació Professional o, si és el cas, l'entitat col·laboradora que impartisca el curs, facilitarà a l'alumnat els diplomes acreditatius de la seua realització.
Si per algun motiu no fóra així, l'alumnat pot sol·licitar-ho en el Servici Territorial de Formació Professional presentant un escrit en el Registre, on s'incloguen la major quantitat de dades sobre el curs (nom del curs, data de realització, localització, centre impartidor, número d'expedient, etc.).

On trobar informació sobre els cursos de formació professional per a l'ocupació dirigits, prioritàriament, a persones ocupades ?

On trobar informació sobre els cursos de formació professional per a l'ocupació dirigits, prioritàriament, a persones ocupades ?

Per a obtindre informació sobre cursos dirigits, prioritàriament, a persones ocupades cal posarse en contacte amb les associacions empresarials i sindicals que els impartixen. A estos cursos també poden accedir persones desempleades però en menor proporció que les ocupades. Són estes entitats les que proporcionen informació de les especialitats que desenrotllaran i les responsables de realitzar la selecció de l'alumnat. Es pot sol·licitar un llistat amb estitats que han donat cursos per a persones ocupades altres anys a través de la bústia genèrica de la web del Servef per a posar-se en contacte amb elles i consultar si impartiran una acció formativa del seu interés.

On trobar informació sobre els cursos de formació professional per a l'ocupació dirigits, prioritàriament, a persones desempleades?

On trobar informació sobre els cursos de formació professional per a l'ocupació dirigits, prioritàriament, a persones desempleades?

Es pot trobar informació dels cursos que hi ha previstos a través de tres vies diferents:

1r) A través d'Internet, accedint a la pàgina web del SERVEF (www.servef.es).
2n) Utilitzant els caixers AutoServef que hi ha en els Centres SERVEF d'Ocupació, els Centres Servef de Formació i en alguns ajuntaments.
3r) Acudint al seu Centre Servef d'Ocupació en demanda d'informació.

 
Si s'utilitza la pàgina web, convé que es tinga en compte que, d'una banda, els cursos que tenen previst realitzar els Centres de Formació, es troben seguint la ruta: Ciutadà / Servicis/Informació / Formació / Centres de Formació Professional per a l'Ocupació / Programació de cursos de Formació Professional per a l'Ocupació en Centres de Formació Professional; d'altra banda, els cursos que estan planificats per a realitzar-se en els Centres Col·laboradors, es troben seguint la ruta: Ciutadà / Botó Buscador de cursos. Si és la primera vegada que s'accedix a este lloc, convé que abans d'utilitzar el buscador de cursos, es llija atentament la informació que conté. No cal oblidar que el buscador també disposa d'un botó d'ajuda. Així mateix, els llistats de cursos que se n'obtenen porten incorporat un botó d'ajuda per a poder interpretar-los correctament. Finalment també es pot entrar en la pàgina Ciutadà / Servicis/Informació / Aula virtual.
 
Un requisit per a realitzar un curs de formació professional per a l'ocupació és estar inscrit en un Centre Servef d'Ocupació com a demandant d'ocupació. A més, en la demanda, hauran de constar les necessitats de formació en les especialitats corresponents. D'esta manera, quan es realitze la preselecció de l'alumnat, es tindran en compte estes necessitats. Per a completar la demanda en ese sentit es pot acudir al Centre Servef d'Ocupació en horari d'atenció al públic; utilitzar els caixers AutoServef situats en el centre amb el codi AutoServef (també en horari d'atenció al públic); o bé, realitzar la gestió a través de la pàgina web del Servef, i entrar en la zona AutoServef, utilizant el codi AutoServef o la firma electrònica.