T'interessa

Si en renovar la meua demanda online el sistema m'informa que la meua demanda no permet la renovació per este sistema. Què puc fer per a renovar la meua demanda?

Si en renovar la meua demanda online el sistema m'informa que la meua demanda no permet la renovació per este sistema. Què puc fer per a renovar la meua demanda?

Si us ha aparegut este avís a l'intentar renovar la vostra demanda per Internet és perquè heu de passar pel vostre Centre SERVEF per a comprovar alguna dada de la vostra demanda.

Lamentem les molèsties que este fet puga ocasionar-vos, però l'únic motiu perquè es produïsca esta situació és l'intent de mantindre una base de dades actualitzada i correcta.

Com es pot renovar la demanda a través de la web (autoSERVEF)?

Com es pot renovar la demanda a través de la web (autoSERVEF)?

Hi ha la possibilitat de realitzar la renovació a través de la pàgina web www.servef.es accedint per l'apartat "AutoSERVEF - Renovació i Inscripció - Renovació". Després d'identificar-vos amb el vostre NIF i codi AutoSERVEF (apareix en el document DARDE) polseu "Renovar" i no oblideu imprimir o guardar el vostre nou DARDE com indiquen les instruccions de la web.

Què puc fer si he perdut el codi DARDE i no recorde quan és la data de la demanda?

Què puc fer si he perdut el codi DARDE i no recorde quan és la data de la demanda?

A través de la pàgina web podeu sol·licitar un duplicat del vostre codi DARDE accedint a AutoSERVEF- Certificats - Últim DARDE, i allí heu d'identificar-vos per mitjà del vostre NIF i el vostre codi AutoSERVEF si el recordeu. També podeu identificar-vos si posseïu firma electrònica de la ACCV. En cas de no recordar el vostre codi AutoSERVEF pot anar a AutoSERVEF - Renovació i Inscripció Renovació - Oblit codi autoservef i rebrá el nou codi en el seu mòbil. Per aixó és convenient que tinga el número de mòbil actualitzat en la seua demanda.

Com puc actualitzar el currículum a través de la web?

Com puc actualitzar el currículum a través de la web?

Després d'haver-vos identificat correctament per a entrar en AutoSERVEF, dins de l'apartat "La meua demanda" apareixerà el vostre currículum. En la pestanya "Dades personals" podeu modificar únicament el domicili de notificació, el telèfon i el correu electrònic.
També es poden afegir cursos, però en el termini d'un mes s'han d'acreditar amb la justificació apropiada en el vostre centre SERVEF d'Ocupació, si no és així, la informació no es manté ni servix per a mitjançar davant de qualsevol oferta d'ocupació. Us aconsellem que es dirigiu al vostre centre SERVEF i sol·liciteu una entrevista per a poder modificar el vostre currículum.

M'he interessat en diversos cursos, i quan accedisc als meus Cursos a través de l'AutoSERVEF, no hi apareixen.

M'he interessat en diversos cursos, i quan accedisc als meus Cursos a través de l'AutoSERVEF, no hi apareixen.

Per a veure l'estat dels cursos pels quals s'heu interessat heu d'accedir per mitjà d'AutoSERVEF a « la meua demanda » ,una vegada s'heu identificat podreu veure'ls en la pestanya de Servicis.

Com puc accedir a les ofertes des d'una altra Comunitat?

Com puc accedir a les ofertes des d'una altra Comunitat?

Els demandants d'ocupació d'altres comunitats, com que no estan donats d'alta en l'aplicació que utilitzem a la Comunitat Valenciana, no poden postular la seua autocandidatura per Internet.

No obstant això, quan veja una oferta del seu interés en la nostra web (www.servef.es), davall del lloc oferit apareix el Centre Gestor. Es tracta del Centre SERVEF d'Ocupació que gestiona eixa oferta. A través del "Buscador de Centres d'Ocupació" que trobarà en la pàgina principal podrà localitzar el telèfon del centre per a contactar amb ells, on l'informaran de l'oferta i podran assignar-lo a l'oferta si reunix els requisits.

On puc consultar les ofertes d'ocupació?

On puc consultar les ofertes d'ocupació?

Pot informar-se de les ofertes d'ocupació del Servef a través de la pàgina www.servef.com en l'apartat ofertes d'ocupació/buscar ofertes. En este apartat, si està inscrit  en el Servef i li interessa alguna oferta, podrà manifestar la seua autocandidatura identificant-se amb el NIF i el codi autoservef que consta en el seu DARDE. El gestor de l'oferta es posarà en contacte amb vosté acceptant la seua candidatura si reunix el perfil de l'oferta, o no acceptant-la en cas contrari.

Com puc desbloquejar el PIN?

Com puc desbloquejar el PIN?

Pot desbloquejar-lo des d'Internet de la manera següent: accedir a Autoservef/Renovació i Inscripció/Renovació. Quan seleccione l'opció d'identificar-se per mitjà de codi autoservef haurà de seleccionar l'opció "oblit codi autoservef".
Una vegada seleccionat se li facilitarà un nou codi que li enviaran per missatge al mòbil.

En quins centres Servef d'Ocupació he d'inscriure'm com a demandant?

En quins centres Servef d'Ocupació he d'inscriure'm com a demandant?

Si encara no coneix quin és el Centre Servef d'Ocupació a què pertany per Codi Postal, pot consultar-ho mitjançant Internet en www.servef.com.

Si sóc estranger/a, puc sol·licitar ocupació?

Si sóc estranger/a, puc sol·licitar ocupació?

Tant si és comunitari/ària com no comunitari/ària, per a inscriure's ha d'aportar l'autorització administrativa de residència i/o treball si és el cas.

Pot demanar esta documentació en la Direcció General d'Immigració del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Quina documentació cal presentar per a sol·licitar la prestació per desocupació?

Quina documentació cal presentar per a sol·licitar la prestació per desocupació?

1º/ Cal inscriure's al Centre Servef d'Ocupació en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'acabament del contracte.     

2º/ Informar-se al centre mateix que hi ha situació legal de desocupació i que el temps cotitzat dóna dret a la prestació.    

3º/ La sol·licitud de la prestació al Centre Servef, Àrea de Prestacions de l'INEM, on hi ha un model a l'efecte i t'indicaran la documentació específica en funció de quina siga la teua situació particular.

Què passa si no renove la demanda en la data assenyalada?

Què passa si no renove la demanda en la data assenyalada?

Si no es renova la demanda per una causa justificada, caldrá acreditar documentalment el motiu que ho justifique.      

En el cas de no acreditar aixó, la falta de renovació de la demanda implica:

1. Que la persona sol·licitant i beneficiària de prestacions podrá ser objecte d'una sanció que pot comportar la pèrdua de la prestació d'un a sis mesos o l'extinció d'aquesta, d'acord amb la gradació prevista en l'article 47.1. a) del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, que aprova el Text Refós d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

2. Que la persona no sol·licitant ni beneficiària de prestacions, podrá ser objecte d'una sanció que comporta la impossibilitat de tornar a donar-se d'alta com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes.

On puc informar-me de les ofertes per a treballar a Europa?

On puc informar-me de les ofertes per a treballar a Europa?

La informació d'aquestes ofertes es gestiona mitjançant la Xarxa Eures. La xarxa EURES a la Comunitat Valenciana està integrada dins del Servef, i hi ha una persona de contacte Eures en cada Centre SERVEF d´Ocupació per a facilitar-ne la informació general. Si ja té un projecte de mobilitat existeix un conseller Eures en cada província que podrà atendre'l una vegada que haja concertat cita prèvia.

 

  • Alacant

    Pregunteu per la persona de contacte EURES al seu Centre SERVEF d´Ocupació

         Per a projectes de mobilitat: contacte amb eures_alicante@gva.es

  • Castelló

         Informació general i per a treballar a Europa: pregunteu per Eures al departament d´ofertes del  seu Centre SERVEF d´Ocupació

 

         Per a projectes de mobilitat: contacte amb eures_castellon@gva.es

  • València

         Informació general i per a treballar a Europa: pregunteu per Eures al departament d´ofertes del seu Centre SERVEF d´Ocupació

         Per a projectes de mobilitat: contacte amb eures_valencia@gva.es

A més, pots trobar la informació de les ofertes d'ocupació actualitzada diàriament en la següent adreça d'Internet: www.europa.eu.int/eures