T'interessa

Visualització de contingut web

Carta de Servicios

Què són les Cartes de Serveis?

  • Les cartes de serveis, com a instruments de millora contínua dels serveis, són documents per mitjà dels quals les organitzacions públiques informen sobre els compromisos de qualitat dels serveis que gestionen i presten, en resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania, i a la demanda de transparència en l'activitat pública.

 

  • Els compromisos de qualitat, en tant que elements essencials de les cartes de serveis, faran referència a aquelles condicions i nivells de qualitat amb què es presten els serveis públics, donant resposta a les necessitats i expectatives canviants de la ciutadania, en funció dels recursos disponibles, i aportant sempre un plus de qualitat sobre les prescripcions o requisits exigits per les normes que els regulen

Normativa aplicable a les Cartes de Serveis

 

 

Cartes de Serveis dels Centre SERVEF de Formació

  • Els centres de formació professional del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, tenen com a objecte afavorir la inserció laboral i el desenvolupament professional de les treballadores i els treballadors, prioritàriament en situació de desocupació, i oferir-los serveis i programes formatius per a facilitar les seues possibilitats d'incorporació al mercat laboral. En aquests centres es realitzen actuacions dirigides a treballadors, tant desempleats com ocupats, professionals i empreses, relacionades amb la planificació, la formació i la mobilitat acadèmica i aspiren a ser referent en formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

 

 

Carta de Serveis dels Centres SERVEF de Formació