T'interessa

Visualització de contingut web

Renovació DARDE

En el moment de la inscripció en un Centre Servef d'Ocupació s´entrega a l'usuari/a un document, la targeta de demanda (DARDE), que l'acredita com a demandant de servicis davant del Servef i davant de qualsevol empresa que sol·licite personal. En aquesta targeta s'indica la data d'inscripció i les dates en què cal acudir al centre Servef d'Ocupació per a la renovació.

La renovació de la demanda és el tràmit mitjançant el qual el demandant d'ocupació reitera la seua voluntat de romandre inscrit en el Servef. La renovació de la targeta es realitza únicament en la data indicada, excepte força major. En aquest cas cal acreditar documentalment aquesta circumstància en el menor termini possible. La falta de renovació de la demanda origina la baixa en la base de dades del Servef.

Accés a la meua renovació.