T'interessa

Visualització de contingut web

altres qüestions relacionades amb la qualificació com CEO

 • EMP0290E Model de cartell de CEO

 • EMP0445E Model general per a COMUNICACIÓ:

  • cambi de titularitat
  • cambi d'adreça social
  • cambi d'objecte social
  • cambi d'adreça de notificació 
  • cambi de poder / representant legal
  • cambi denominació
  • altres: especifiqueu
 • EMP0153E Model estadísstic de cada any

 • EMP0191E Model de memòria

 • ANNEX A Informe de compliment d'objectius APS 

 • ANNEX B Informe de compliment d'objectius APS
 •