T'interessa

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

« Ves enrere

ECOJUP - 2018. Ajudes a la contractació en pràctiques de persones joves qualificades -AVALEM JOVES- Garantía Juvenil

ECOJUP - 2018. Ajudes a la contractació en pràctiques de persones joves qualificades -AVALEM JOVES- Garantía Juvenil

Normativa

ORDRE 8/2018, 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2018, el Programa de foment de la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Extracte de la Resolució de 24 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Tramitació i models de sol·licitud

 

Models de sol·licitud

  • HOR0001W      Sol·licitud general
  • HOR0003E       Domiciliació bancària
  • HOR0064E       Declaració art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
  • HOR0004E       Declaració de minimis
  • EMP0473E       Annexo I
  • EMP0438E       Declaració de la persona contractada
  • EMP0386E       Comunicació a la persona contractada

Enllaç de què s'obté el justicant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Passes per  a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada (Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

 

Documentació a aportar en el termini d'1 mes tras la finalització del període de manteniment del contracte:

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
  • EMP0350E Comunicació contabilitat separada

Annex I del Tractat de Funcionament de la UE

 

Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifraude de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.