T'interessa

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

« Ves enrere

ECOGJU - 2018. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves qualificades. AVALEM JOVES - Garantia Juvenil

ECOGJU - 2018. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves qualificades. AVALEM JOVES - Garantia Juvenil

Normativa

ORDRE 8/2018, 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

RESOLUCIÓ de 24 de juliol    de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca epr a l'exercici 2018 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W  Sol·licitud general
  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
  • HOR0004E Declaración de minimis
  • EMP0436E Annex I: declaracions contractacio indefinida inicial
  • EMP0438E Declaració de la persona contractada
  • EMP0386E Comunicació a la persona contractada

Enllaç del que s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Passos per a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada (Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

 

Documentació a aportar en el termini d'1 mes tras la finalització del període de manteniment del contracte:

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència 
  • EMP0350E Comunicació contabilitat separada

Annex I del Tractat de Funcionament de la UE

 

Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Sevei Nacional de Coordinació Antifraude de la Intervenció General de la Administració de l'Estat