T'interessa

Buscar treballadors a Europa

La contractació de ciutadans comunitaris no suposa cap tràmit afegit per l'aplicació de la normativa de lliure circulació.

Si vosté és empresari i desitja presentar una Oferta d´Ocupació EURES per a buscar treballadors a Europa perquè té dificultats per a trobar professionals, o el lloc requerix especial qualificació, experiència o el domini d'altres idiomes contacte  amb EURES en la seua província i l'informaran dels passos a seguir.