T'interessa

Visualització de contingut web

Cercar treballadors: GVAJobs

L'Oferta d'Ocupació és la sol·licitud de treballadors que presenta un empresari en el SERVEF per a cobrir un o més llocs de treball. L'oferta d'ocupació es pot presentar de forma telemàtica a través de l'aplicació www.gvajobs.es o en el model oficial i es dirigix, preferentment, al centre SERVEF d'Ocupació que corresponga al domicili del centre de treball.

El SERVEF, posa a disposició d'empresaris i treballadors el portal gvajobs, que permet la participació activa d'ambdós actors en el procés de cerca i cobertura dels llocs de treball sol·licitats.

En el portal www.gvajobs.es:

L'empresari pot: registrar l'oferta d'ocupació, consultar les condidatures presentades pels interessats en l'oferta, consultar els seus curriculum vitae, citar els candidats que considere més idonis i registrar el resultat de la selecció efectuada.

El treballador inscrit en el SERVEF pot: cercar les ofertes d'ocupació presentades pels empresaris, consultar-les i postular la seua autocandidatura, i també pot anexar; per a l'oferta seleccionada, el seu curriculum (en format pdf). El portal compta amb un programa d'ajuda per a confeccionar el curriculum.

Us oferim també la possibilitat de buscar treballadors a Europa.