T'interessa

Visualització de contingut web

AVALEM TERRITORI

La idea nuclear i central del PROJECTE GLOBAL nomenat  AVALEM TERRITORI  és desenvolupar un NOU MODEL DE GESTIÓ, que adapte l'exercici de les polítiques actives d'ocupació al territori, de manera que les vincule i connecte amb les necessitats reals de les persones i de les empreses, que integre els agents territorials i sectorials, i pose fi a la dispersió de polítiques inconnexes i ineficaces.

La traducció fàctica d'aquesta idea consisteix a iniciar un procés d'identificació i reconeixement dels agents intervinents des d'una perspectiva holística, transversal i   participativa:   administració   autonòmica,   entitats locals,   agents   socials,   empreses,   administració institucional i entitats sense ànim de lucre claus, la qual cosa   permetrà   confluir   en   la   creació   d'una  Xarxa col·laborativa  que   sustentarà   el   futur  Sistema Valencià d'Ocupació,   part   fonamental   de   la   futura LLEI VALENCIANA D'OCUPACIÓ.

 

Per   aquesta   finalitat,   s'activaran   mitjans   financers,   materials,   jurídico administratius   i organitzatius perquè acomplisquen els seus objectius, tot i sota la coordinació, directrius generals del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: avalem_territori@gva.es